यो बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट/टाइप गर्नुहोस्:
माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड यहाँ देखिन्छ :

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ॐ ।

आजको पात्रो

More contents coming soon...!