यो बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट/टाइप गर्नुहोस्:माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड यहाँ देखिन्छ :

Special Characters (कपी पेस्ट गर्नको लागी): र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ॐ ।